Ontruimingsplan (volgens NEN 8112)

 

In een ontruimingsplan staat omschreven hoe een ontruiming moet plaats vinden in het gebouw. Er staan diverse taken omschreven die ook terug komen in een BHV plan, echter het ontruimingsplan moet uitneembaar zijn zodat men een handzaam document heeft waarmee men kan werken. Bovendien moet het ontruimingsplan aangeboden kunnen worden aan de brandweer, zodra deze aan komt rijden.

 

Een belangrijk onderdeel van het ontruimingsplan zijn de plattegronden. Hierop kan men in 1 oogopslag een beeld krijgen van het gebouw.

 


 

Calamiteitenplan / Bedrijfsnoodplan / BCM

 

(Zorg) continuïteitsplan

 

BHV plan