Wat kan Human Drive u bieden?

 

Advies & Ondersteuning

 Organisatie en persoonlijke ontwikkelingen:

 • Gedragsstijlen voor teams of individueel (MapStell ondersteuning)

 • Organisatie coaching

 • Individuele coaching (NOBCO gecertificeerd)

 • Persoonlijke ontwikkeling

 Uitvoering van diverse BHV opleidingen:

 • Basisopleiding bedrijfshulpverlener (zowel traditioneel als E-Learning)

 • Herhaling Bedrijfshulpverlening (zowel traditioneel als E-Learning)

 • Adembescherming voor de bedrijfshulpverlener

 • Hoofd BHV opleidingen

 • Ploegleider Bedrijfshulpverlening

 • Preventiemedewerker (cursus voor een gekwalificeerde medewerker die zorg draagt voor de borging van het ARBO beleid binnen uw onderneming)

 • Cursus kleine blusmiddelen

 • EHBO opleidingen

 • AED opleidingen

 • Opstellen ontruimingsplannen conform de NEN 8112.

 • Begeleiden van ontruimingsoefeningen.

 Uitvoering van diverse veiligheidscursussen:

 • B-VCA (zowel traditioneel als E-Learning)

 • VOL-VCA (zowel traditioneel als E-Learning)

 • Gevaarlijke stoffen

 • Geluid

 • Beeldschermwerk

 • Fysieke belasting

 Opzetten en implementeren van zorgsysteem:

 • Certificering trajecten in het kader van HKZ

 • ISO 9001

 • ISO 14001

 • VCA*/** 2008/05

 • Zorg-Continuïteitsplannen 

 De diensten van Human Drive zijn onder te verdelen in de 4 onderstaande bedrijfstakken: